Dezinfekce

Dezinfekce znamená zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě či zvířeti.

Dezinfekce se provádí především na místech se zvýšenými nároky na čistotu jako např. zdravotnické organizace, stravovací zařízení, sociální zařízení, zemědělské organizace a další.
  • likvidujeme mikroorganismy
  • odstraňujeme plísně
  • zaměřujeme se na  potravinářská, zdravotnická zařízení, stravovací zařízení, kuchyně, desinfekce bytů, zemědělské provoz.