Deratizace

Deratizace je soubor opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců.
Tyto prostředky využívají rodenticídních nástrah 3. generace. V závislosti na biologii hlodavců doporučujeme provést v daných objektech minimálně 2 zásahy ročně v obdobích jaro, podzim.
Hlodavci rozšiřují nebezpečné choroby jako např. mor, žloutenku, salmonelu a další nemoci, deratizace je proto velmi důležitá pro zdraví člověka. 

  • likvidujeme škodlivé hlodavce  - potkany, krysy, myši domácí, hryzce vodní, hraboše polní,  atd.
  • provedeme komplexní deratizaci objektů
  • používáme nejmodernější dostupnou technologii.